Privacy policy

Inhoudsopgave

Wie zijn wij

Verzamelen van persoonsgegevens

   Persoonsgegevens via inschrijving nieuwsbrief

   Cookies op onze website

      Analyse van onze website

Het delen van uw persoonsgegevens

Bewaren van persoonsgegevens

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Procedure datalek

Uw rechten over uw persoonsgegevens

Besluit


Privacy Policy

Wie zijn wij

ACIT Accountancy & IT-Solutions staat garant voor service en kwaliteit. Wij leveren no-nonsense advies op maat, dit zowel op IT- als op administratief vlak. ACIT is een onderdeel van B2B Facts.

Contactgegevens:

ACIT, Harmoniestraat 52 B/11, 2300 Turnhout

Email: info@acit.be Website: www.acit.be Tel.: 014 39 03 00


Verzamelen van persoonsgegevens

 ACIT verzamelt persoonsgegevens via de website www.acit.be. Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik.


Cookies op onze website

Op onze website www.acit.be verzamelen wij enkele gegevens via cookies. We gebruiken deze cookies om onze website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.


Analyse van onze website

Via Google Analytics analyseren wij onze website www.acit.be. De bovenvermelde cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van onze website. Google verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Google Analytics.


Contactformulieren

Op onze website www.acit.be hebben wij enkele contactformulieren opdat u met ons of onze helpdesk in contact kan komen. In deze formulieren moet u zelf uw gegevens invullen. Wij vragen uw naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres en bedrijf opdat wij u op een gepaste manier te woord kunnen staan om u verder te helpen.


Het delen van uw persoonsgegevens

Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel intern. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar. ACIT is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden.

Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op onze website www.acit.be, worden bewaard in onze webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij Combell, in de EU. Combell verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van Combell.


Beveiligen van uw persoonsgegevens

Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.


Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt ACIT onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.

   ● Politie

   ● Gegevensbeschermingsautoriteit

   ● De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond

   ● De gedupeerden

ACIT zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits ACIT slechts over uw beperkte persoonsgegevens beschikt, is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.


Uw rechten over uw persoonsgegevens

U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Op eenvoudige aanvraag kan u via email inzicht krijgen in uw persoonsgegevens.


Besluit

Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens bij ACIT, dan kan u ons bereiken op onderstaande gegevens.

ACIT

Tel.: 014 39 03 00

Email: info@acit.b